x
Kościół pw. Wszystkich Świętych - Lisków
powrót

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Liskowie

PRACE KONSERWATORSKIE CHRZCIELNICY Z KOŚCIOŁA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W LISKOWIE

Chrzcielnica z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Liskowie wykonana została w stylu neogotyckim, z drewna sosnowego, polichromowana, natomiast snycerka i rzeźby wykonane z drewna lipowego z elementami złoconymi. Obraz Chrztu Chrystusa w Jordanie wykonany w technice olejnej na podłożu blaszanym.

Struktura drewna chrzcielnicy ogólnie w stanie dobrym, było mało śladów po drewnojadach. Uszkodzenia miały głównie charakter mechaniczny, powstały najprawdopodobniej podczas i w wyniku poprzednich napraw i konserwacji. Zostały wówczas uszkodzone elementy dekoracyjne, występowały pęknięcia i rozsunięcia elementów. Warstwy polichromii zostały dwukrotnie przemalowane farbami olejnymi. Elementy dekoracyjne pokryte zostały szlagmetalem. Obraz Chrzest Jezusa w Jordanie posiada drobne ubytki warstwy malarskiej, był pociemniały i zabrudzony, brak śladów korozji podłoża blaszanego. Na powierzchni, głównie tła nieba, widoczne regularne spękania warstwy malarskiej.

Zasadniczym założeniem konserwatorskim było przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu.

Po demontażu i przewiezieniu do pracowni wykonano wstępne czyszczenie elementów (umycie odwrocia). Po rozpoznaniu nawarstwień i wykonaniu prób ich usuwania, wytypowano metody czyszczenia. Partie polichromowane oczyszczono mechanicznie skalpelami i odpowiednio ukształtowanymi szpachelkami, metoda została wybrana ze względu na odpowiednią kruchość przemalowań oraz w celu uniknięcia uszkodzenia warstw pierwotnych przy metodzie chemicznej. Snycerka została oczyszczona chemicznie i po zmiękczeniu nawarstwień mechanicznie przy użyciu szczoteczek nylonowych i szpatułek drewnianych.

Po odsłonięciu pierwotnej polichromii wykonano dezynsekcję oraz wzmocniono osłabione miejsca poprzez impregnację. Wykonano naprawy stolarskie – sklejanie, stabilizacja płycin, usunięto zardzewiałe gwoździe. Po przeprowadzeniu napraw uzupełniono liczne ubytki warstwy gruntu i wyszlifowano do odpowiedniej faktury. Następną czynnością był retusz warstwy polichromii przez scalenie ubytków do odpowiednich kolorów i wykonanie laserunków scalających całość.

 

Elementy snycerki oczyszczono do warstwy pierwotnych złoceń. Uzupełnienia zostały zrobione w masie epoksydowej. Wykonano na nowo złocenia na połysk z zachowaniem pierwotnych gruntów. Powierzchnie matowe w większości zostały oczyszczone i wyretuszowane do ujednolicenia równomiernego wyglądu powierzchni.

Obraz „Chrzest Jezusa w Jordanie” został zdemontowany z płyciny. Następnie oczyszczony z pociemniałych werniksów. Znaczące ubytki warstwy malarskiej zostały wypunktowane, pozostawiono drobne włosowate skurczowe spękania warstwy malarskiej.

 

Po wykonaniu konserwacji zamontowano całość chrzcielnicy w kościele. Wykonano dokumentację fotograficzną i opisową.

Kościół pw. Wszystkich Świętych - Lisków
Kościół pw. Wszystkich Świętych - Lisków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego