x

Dzieła z drewna

Diecezja Kaliska może poszczycić się faktem, że na jej terenie znajduje się ponad 80 zabytkowych drewnianych kościołów. Na tle pozostałych diecezji to liczba wyróżniająca. Jeśli weźmie się pod uwagę dodatkowo świątynie murowane, których wyposażenie stanowią także obiekty drewniane, wówczas powstanie pokaźny zbiór zabytków z drewna. To niezwykle kruche dziedzictwo wymaga szczególnej opieki.

więcej

Dzieła z drewna

Diecezja Kaliska zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektu obejmował prace przy blisko 100 obiektach drewnianych w 17 kościołach (drewnianych i murowanych). Pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi objęto zabytki nieruchome (np. więźby dachowe, belki zrębowe czy sygnaturkami) jak i zabytki ruchome (np. ołtarze, obrazy, rzeźby, chrzcielnice, feretrony, konfesjonały, ambony i in.).

więcej

Cele projektu

Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu

więcej

O św. Józefie

Widniejący w logotypie św. Józef jest patronem Diecezji Kaliskiej, ale także rzemieślników. Wśród nich w szczególny sposób opiece świętego oddają się ci, dla których warsztatem pracy jest drewno, a więc stolarze i cieśle. Z racji swojego zawodu atrybutami św. Józefa są: deska i kątownik. To patron idealny do prezentowanego tematu: dzieł z drewna.

więcej
Dzieła z Drewna – Zabytki Diecezji Kaliskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego