x

Dzieła z drewna

Diecezja Kaliska może poszczycić się faktem, że na jej terenie znajduje się ponad 80 zabytkowych drewnianych kościołów. Na tle pozostałych diecezji to liczba wyróżniająca. Jeśli weźmie się pod uwagę dodatkowo świątynie murowane, których wyposażenie stanowią także obiekty drewniane, wówczas powstanie pokaźny zbiór zabytków z drewna. To niezwykle kruche dziedzictwo wymaga szczególnej opieki.

more

Dzieła z drewna

Diecezja Kaliska zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektu obejmował prace przy blisko 100 obiektach drewnianych w 17 kościołach (drewnianych i murowanych). Pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi objęto zabytki nieruchome (np. więźby dachowe, belki zrębowe czy sygnaturkami) jak i zabytki ruchome (np. ołtarze, obrazy, rzeźby, chrzcielnice, feretrony, konfesjonały, ambony i in.).

more

Project goals

The wooden monuments of the church have been renovated and maintained as part of a project co-financed by the European Union.

more

About St. Joseph

Widniejący w logotypie św. Józef jest patronem Diecezji Kaliskiej, ale także rzemieślników. Wśród nich w szczególny sposób opiece świętego oddają się ci, dla których warsztatem pracy jest drewno, a więc stolarze i cieśle. Z racji swojego zawodu atrybutami św. Józefa są: deska i kątownik. To patron idealny do prezentowanego tematu: dzieł z drewna.

more
Dzieła z Drewna – Zabytki Diecezji Kaliskiej