x
powrót

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy

PRACE KONSERWATORSKIE OBRAZU ŚW. BENONA Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. MARII MAGDALENY W SOŚNICY

 

Obraz św. Benona z kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy namalowany został na płótnie lnianym w technice olejnej w poł. XVIII wieku. Obraz był silnie zabrudzony, z licznymi kitami woskowymi, widoczne były dziury i pęknięcia płótna. Całość pokrywał silnie pożółkły, popękany i zaślepnięty werniks. Rama drewniana była silnie zaatakowana przez owady z licznymi otworami wylotowymi.

Celem prac konserwatorskich przy obrazie i ramie było przywrócenie jej pierwotnej estetyki, zgodnej z charakterem epoki, w której powstały. Ponadto należało zahamować procesy niszczące obiekt, zdezynfekować i zdezynsekować ramę oraz płótno. Konieczne było skonsolidowanie warstwy malarskiej oraz wzmocnienie strukturalne płótna.

Zabiegi przy obiekcie trwały miesiąc i obejmowały etapy dezynfekcji i dezynsekcji, usuwania przemalowań, reperacji płótna oraz reperacji ramy. W pierwszej kolejności przystąpiono do demontażu obrazu z krosna. Następnie oczyszczono powierzchnie lica za pomocą pędzli, a odwrocie mechanicznie za pomocą gumek i skalpeli. Usunięto woskowe kity i przystąpiono do usuwania werniksu i przemalowań. W tym celu wykonano szereg prób z zastosowanie rozpuszczalników organicznych, metody enzymatycznej oraz mechanicznej. Najlepszy efekt przyniosło oczyszczanie rozpuszczalnikiem. Całość przemywano benzyną lakową. Oryginalna warstwa malarska okazała się być dobrej jakości artystycznej.

Stan zachowania oraz jej stan techniczny oceniono jako zadowalający. Po oczyszczeniu podjęto próby reparacji płótna. Rozdarcia sklejono za pomocą polioctanu winylu. Wklejono łatki płócienne w miejscach dziur i większych ubytków płótna. Obraz poddano zabiegom na stole dublażowym, przyklejając płótno na nowy nośnik. Następnie uzupełniono drobne ubytki zaprawy barwioną masą na bazie glinki i spoiwa akrylowego. Ubytki polichromii oraz przetarcia retuszowano farbami żywicznymi metodą punktowania. Obraz zawerniksowano werniksem matowym.

Ramę wyczyszczono powierzchniowo, usunięto luźne i spróchniałe fragmenty, a następnie za pomocą urządzenia wibracyjnego wytrząsano mączkę drzewną z otworów wylotowych. Następnie całość zaimpregnowano środkiem grzybo- i owadobójczym. Kolejnym zabiegiem było zaimpregnowanie metodą iniekcji i pędzlowaniu. Po odparowaniu rozpuszczalnika przystąpiono do zatykania licznych otworów. W tym celu wielokrotnie w każdy otwór wpychano barwioną na czarno żywicę. Po wyrównaniu kitów założono cienką warstwę zaprawy i wyszlifowano drobnym papierem. Całość pokryto specjalistycznym czarnym woskiem wykończeniowym do mebli. Srebrną listewkę oczyszczono i uzupełniono srebrzenia płatkiem srebrnym na mikstion. Całość zabezpieczono i spatynowano. Obraz wmontowano w ramę i zawieszono w kościele.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego