x
powrót

Kościół filialny pw. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie

PRACE KONSERWATORSKO-BUDOWLANE KOŚCIOŁA PW. ŚW. FABIANA I ŚW. SEBASTIANA W KROTOSZYNIE

Drewniany kościół filialny pw. św. Fabiana i św. Sebastiana w Krotoszynie wzniesiony został w stylu barokowym w 1752 roku. Kościół zbudowany na planie krzyża greckiego, z wyższą oktagonalną częścią środkową, w konstrukcji zrębowej z „ostatkami”. Pokryty jest dachem namiotowym z gontem. Budynek był silnie porażony działalnością drewnojadów oraz widoczne były szkodliwie działania wilgoci i grzybów. Negatywny wpływ miały również wcześniejsze przebudowy, wykorzystujące m.in. zaprawę cementową oraz brak izolacji przeciwwilgociowej. Przeprowadzone badania wykazały ogólny stan obiektu zadowalający.

Celem konserwacji było powstrzymanie procesów destrukcji, impregnacja, wymiana mocno uszkodzonych belek, wzmocnienie elementów konstrukcji kościoła.

W pierwszym etapie zdemontowano i zabezpieczono wyposażenie kościoła: dwa ołtarze boczne, ołtarz główny, konfesjonały oraz tylko zabezpieczono chór i organy. Następnie zdemontowano i naprawiono wierzchnią warstwę szalunku zewnętrznego wieży (listwy szalunkowe, deski i łaty), a deski zaimpregnowano preparatem biobójczym i ogniochronnym. Zdemontowano i zutylizowano podłogę z całej powierzchni wnętrza kościoła. Odsłonięto wówczas fundamenty wewnątrz i na zewnątrz na całym jego obwodzie.

Następnie opracowano i zamontowano urządzenia robocze do podnoszenia ścian. Uniesiono odcinkami zrąb kościoła, poczynając od nawy południowej i prezbiterium, a w następnej kolejności nawę północną, wejście (część zachodnia) wraz z wieżą. Zdemontowano stare fundamenty z podmurówki ceglanej łączonej zaprawą wapienną, a na niektórych odcinkach cementową, posadowionej na pierścieniu z kamieni polnych, na całym obwodzie kościoła. Wykonano nowe fundamenty z betonu oparte na ławie kamiennej, wykonano w nich otwory przewietrzeniowe. Obłożono nowy fundament ciętym kamieniem polnym. Ułożono izolacje przeciwwilgociową na wierzchu ławy fundamentowej. Następnie wykonano nową podwalinę z drewna dębowego na całym obwodzie kościoła, miejscowo wykonano również belki zrębu pod podwaliną zastępowane poprzednio przez podmurówkę ceglaną.

Kolejnym etapem było obniżenie terenu wokół kościoła ze spadkiem za zewnątrz tak, aby wierzch cokołu był minimum 30 cm ponad ziemią. Wykonano opaskę żwirową i umieszczono stopnie z bloku granitowego przed wejściem do kościoła.

Zamontowano deskę okapową oraz skontrolowano stan poszczególnych elementów ścian zrębu i dokonano miejscowych napraw. Wymieniono nowe elementy skorodowane belki oczepu oraz uszczelniono miejsca przy okapie. Zaimpregnowano zrąb od zewnątrz preparatem biobójczym. Usunięto zewnętrzną skorodowaną warstwę belek wiązarowych i zaimpregnowano ochronnie.

Odkurzono i wykonano impregnację całej konstrukcji więźby dachu i belek stropowych oraz pokrycia dachu. Wykonano podparcie konstrukcji oczepu na wszystkich narożnikach zrębu wewnątrz kościoła za pomocą 8 słupów. Wykonano pomost komunikacyjny na poddaszu, ułożonych na belkach wiązarowych.

Naprawiono schody drewniane na chór i strych wraz z wymianą wszystkich stopni schodów. Przełożono i uzupełniono pokrycie dachowe do pierwotnego układu, wykonano krycie podwójne oraz odtworzono zniszczone okna drewniane na podstawie istniejących elementów. Wykonano nowe drzwi, odtwarzając dotychczasowe, wraz z przełożeniem okuć i zamków. Wymurowano słupki i położono legary, a następnie wykonano i położono nową podłogę dębową.

Końcowym etapem było wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej remontu kościoła.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego