x
powrót

Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach

PRACE KONSERWATORSKIE OŁTARZA GŁÓWNEGO Z KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W PROŚLICACH

Barokowy ołtarz główny w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Proślicach powstał ok. 1702 roku i był pierwotnie ołtarzem ambonowym, gdyż należał do wiernych wyznania protestanckiego. Po 1945 roku kościół przekazany został katolikom, wówczas ambona została zdemontowana z ołtarza głównego i stanęła osobno. Ołtarz prezentuje bardzo zły stan zachowania. Zniszczenia obejmują wszystkie warstwy technologiczne. Występują bardzo liczne, drobne i duże ubytki polichromii oraz miejscowe przetarcia. Ołtarz był dwukrotnie przemalowany farbą olejną, a partie złocone pokryte zostały szlagmetalem na mikstion. W strukturze nastawy oraz na kolumnach widoczne były ślady żerowania owadów, na niektórych elementach występowały też mikroorganizmy i grzyby, co świadczy o mikroklimacie w kościele.

Celem konserwacji było zatrzymanie procesów destrukcji i przywrócenie pierwotnej estetyki ołtarza, jednak bez przywrócenie pierwotnego miejsca ambonie, która nadał pozostanie osobnym elementem wyposażenia kościoła.

W pierwszej kolejności wykonano dokumentację fotograficzną, dokumentującą stan zachowania obiektu. Następnie zabezpieczono luźne warstwy polichromii i złocenia bibułą japońską. Następnie przeprowadzono demontaż snycerki (kolumny, uszaki, baldachim), usunięto wtórne gwoździe mocujące. W pracowni wstępnie oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, następnie przeprowadzono zabieg biobójczy na konstrukcji ołtarza. Przystąpiono do usuwania przemalowań warstwy malarskiej – metodą dobraną po przeprowadzeniu prób środków do usuwania przemalowań. Odsłoniętą polichromię doczyszczano mieszaninami rozpuszczalników. Miejsca ubytków zaprawy zostały dokładnie oczyszczone i zaizolowane klejem glutynowym z plastyfikatorem, następnie nałożono na nie kity akrylowe. Po naniesieniu kitów i ich wyschnięciu przystąpiono do opracowywania ich powierzchni tj. szlifowania i wygładzania.

Wykonano retusze warstwy polichromii farbami olejnymi, jednakże wcześniej podmalowano kity farbami wodnymi – akwarelowymi. Następnie wykonano złocenia w technice na mikstion płatkami złota.

Końcowym etapem było zamontowanie ołtarza w kościele oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego