x

Cele projektu

Diecezja Kaliska może poszczycić się faktem, że na jej terenie znajduje się ponad 80 zabytkowych drewnianych kościołów. Na tle pozostałych diecezji to liczba wyróżniająca. Jeśli weźmie się pod uwagę dodatkowo kościoły murowane, których wyposażenie stanowią także obiekty drewniane, wówczas powstanie pokaźny zbiór niezwykle bogatych w formy i treści zabytków sakralnych. W tym kontekście działania podjęte w ramach projektu, stały się dla Diecezji Kaliskiej priorytetem.

I etap projektu obejmował prace przy blisko 100 obiektach drewnianych w 17 kościołach (drewnianych i murowanych). Spectrum działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych było bardzo szerokie. Pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi objęto zabytki nieruchome (np. więźby dachowe, belki zrębowe czy sygnaturkami) jak i zabytki ruchome (np. ołtarze, obrazy, rzeźby, chrzcielnice, feretrony, konfesjonały, ambony i in.).

Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny - Starygród

Kościoły objęte projektem oraz zabytki poddane renowacji i konserwacji

PÓŁNOCNA CZĘŚĆ DIECEZJI KALISKIEJ

BLIZANÓW

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: św. Tekli, Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, św. Walentego,
 • ołtarzyki: franciszkański i jezuicki,
 • chrzcielnica,
 • obrazy: Koronacji Maryi Matki Bożej i Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus,
 • konfesjonały, ławy, klęcznik,
 • ambona,
 • prospekt organowy,
 • malarstwo ścienne.
CZERMIN

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: św. Franciszka, Ecce Homo, św. Jakuba Większego, Serca Jezusowego,
 • balustrada chóru muzycznego,
 • prospekt organowy,
 • ambona,
 • chrzcielnica,
 • rzeźba Matki Boskiej,
 • polichromia.
DROSZEW

Kościół pw. Wszystkich Świętych:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: Jezusa Ukrzyżowanego i Serca Jezusa chrzcielnica,
 • ambona.
GÓRZNO

Kościół pw. św. Mateusza Apostoła

 • ołtarz główny
KALISZ

Kościół OO. Franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika:

 • prospekt organowy,
 • balustrada chóru muzycznego,
 • ambona,
 • obrazy olejne: bł. Jolanty, św. Cecylii, św. Kazimierza, św. Heleny, św. Pawła, Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana, bł. Jolanty, Bolesława Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, św. Hieronima, św. Kazimierza Jagielończyka, Marii Magdaleny, św. Teresy, św. Cecylii, Cud św. Zyty,
 • konfesjonały,
 • rzeźba Chrystusa u słupa,
 • droga krzyżowa,
 • krucyfiks barokowy w zakrystii kościoła,
 • stalle wraz z boazerią,
 • ławki w kościele.
KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika:

 • prospekt organowy,
 • organy.
LISKÓW

Kościół pw. Wszystkich Świętych:

 • ołtarz główny,
 • chrzcielnica.
OCIĄŻ

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne,
 • prospekt organowy,
 • organy,
 • malowanie wnętrza.
OŁOBOK

Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela

 • bryła kościoła,
 • ołtarz główny,
 • ambona,
 • rzeźby Grupy Ukrzyżowania,
 • ołtarz lewy z obrazem Matki Bożej,
 • ołtarz prawy z obrazem św. Walentego,
 • kapliczka z krucyfiksem.
ROZDRAŻEW

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela:

 • ołtarz główny.
STAW KALISKI

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa

 • chrzcielnica,
 • ołtarz główny,
 • ołtarz boczny Matki Boskiej,
 • ołtarz Męki Pańskiej,
 • ołtarz boczny św. Anny,
 • prospekt organowy.
STARYGRÓD

Kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny:

 • ołtarze boczne: św. Marii Magdaleny, św. Stanisława,
 • ambona,
 • chrzcielnica,
 • rzeźby: Matki Boskiej Bolesnej, św. Józefa
 • Dzieciątkiem, św. Zofii z Córkami, św. Franciszka z Dzieciątkiem,
 • bryła kościoła.
SOŚNICA

Kościół pw. św. Marii Magdaleny:

 • ołtarz główny,
 • ołtarz boczny Jezusa Ukrzyżowanego,
 • ołtarz boczny Archanioła Michała,
 • chrzcielnica,
 • ambona,
 • feretrony,
 • obrazy: Matki Boskiej i św. Benona,
 • krucyfiks na belce tęczowej,
 • rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego,
 • zakup i montaż instalacji antywłamaniowej,
 • zakup ogrzewaczy ławkowych oraz ogrzewaczy płytowych,
 • prospekt organowy,
 • organy,
 • fotel celebransa,
 • krucyfiks procesyjny,
 • paschał,
 • bryła kościoła.
ŻEGOCIN

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej:

 • sufity, ściany, rzeźby i elementy architektoniczne,
 • ławki,
 • ławy kolatorskie,
 • konfesjonały,
 • prospekt organowy.
ZDUNY

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela:

 • ołtarz św. Józefa
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Uszyce

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA DIECEZJI KALISKIEJ

DZIESŁAWICE

Kościół pw. Świętej Trójcy:

 • ołtarz główny z rzeźbami aniołów,
 • prospekt organowy,
 • rzeźba św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela,
 • obraz św. Jana Nepomucena,
 • obraz Immaculata,
 • bryła kościoła.
JAKUBOWICE

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski:

 • ołtarz główny.
PROŚLICE

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa:

 • ołtarz główny,
 • bryła świątyni.
KOZA WIELKA

Kościół filialny pw. św. Filipa i św. Jakuba

 • bryła kościoła
MIKSTAT

Kościół pw. Świętej Trójcy

 • drewniane elementy ołtarza głównego i tabernakulum,
 • prospekt organowy,
 • fotel celebransa,
 • ławy kolatorskie,
 • zespół ławek z herbem,
 • zespół ławek z aniołem,
 • konfesjonał,
 • feretrony,
 • rzeźba św. Augustyna,
 • krucyfiks.
USZYCE

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:

 • sygnaturka,
 • ołtarze boczne: Trójcy Świętej, św. Barbary,
 • ambona,
 • prospekt organowy,
 • organy,
 • zakup zestawu siedzeń ze zintegrowanymi elementami ogrzewającymi,
 • powierzchnię.
WĘGLEWICE

Kościół pw. Świętej Trójcy:

 • polichromia,
 • stolarka okienna i drzwiowa.
ZŁOCZEW

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła:

 • ołtarz główny,
 • ołtarze boczne: Matki Boskiej, Św. Mikołaja, św. Floriana, Matki Boskiej Częstochowskiej,
 • rzeźba Grupa Opłakiwania Ukrzyżowanego,
 • rzeźba Matki Boskiej Bolesnej,
 • ambona,
 • chrzcielnica.

CELE REALIZACJI PROJEKTU

 • Przeciwdziałanie degradacji zabytkowych kościołów oraz zabytków ruchomych
  stanowiących ich wyposażenie poprzez podjęcie prac konserwatorsko-
  renowacyjnych.
 • Zwiększenie dostępności do zabytkowych obiektów dla turystów, lokalnej
  społeczności oraz osób z niepełnosprawnościami.
 • Wzmocnienie funkcji kulturalnej, edukacyjnej i społecznej obiektów, jako miejsca
  organizacji wydarzeń zwiększających świadomość wartości dziedzictwa
  kulturowego wśród docelowych odbiorców oraz o charakterze integrującym lokalną
  społeczność.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE, EDUKACYJNE I KULTURALNE

Pełne kodów i symboliki zabytki sakralne dla odbiorcy nie posiadającego przygotowania merytorycznego są niezrozumiałe. Działania promocyjne związane z projektem zakładały opracowanie klucza do ich interpretacji. W szczególny sposób zwrócono uwagę na: twórców drewnianych dzieł (zarówno wybitnych artystów, jak i rzeźbiarzy ludowych), wiernych, dla których dzieła sacrum stały się pośrednikiem modlitw i próśb, a także świadkiem ich ważnych sytuacji życiowych.

W ramach realizacji projektu przygotowywane są materiały promocyjne. Należą do nich m. in:

 • przewodnik turystyczny prezentujący obiekty sakralne, które można zobaczyć w kościele. Zwrócono w nim uwagę na różnego rodzaju zabytki, pełniące określone funkcje użyteczne i symboliczne, ale także i te wyróżniające się nietypowością, oryginalnością, niepowtarzalnością.
 • strona internetowa, która zostanie uruchomiona na zakończenie projektu wraz z funkcją wirtualnego zwiedzania kościołów. Dzięki temu umożliwiony zostanie zdalny dostęp do zabytków wszystkim zainteresowanym, a w szczególności tym, którzy mają ograniczone możliwości podróżowania.
Przewodnik – polska wersja językowa

Materiały promocyjne opatrzone są logotypem z wizerunkiem św. Józefa. Jest on patronem Diecezji Kaliskiej, a przede wszystkim patronem rzemieślników, również tych, dla których warsztatem pracy jest drewno – stolarzy i cieśli. Jego atrybutami są: deska i kątownik. Św. Józef to patron idealnie pasujący do idei promocji drewnianych zabytków.

Po zakończeniu projektu planowana jest budowa nowej oferty edukacyjnej i kulturalnej, która umożliwi docelowym odbiorcom bliski kontakt z zabytkiem. Do planowanych przedsięwzięć należą:

 • festiwal w postaci cyklu koncertów prezentujących organy, ich potencjał muzyczny i wizualny. W wielu kościołach znajdują się instrumenty zaskakujące swoim dźwiękiem i piękną obudową. Dzień z zabytkiem, podczas którego kościoły otworzą swoje podwoje dla szerokiego
  grona zwiedzających. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z funkcją, symboliką poszczególnych obiektów stanowiących wyposażenie kościołów.

FINANSOWANIE PROJEKTU

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu: 10 267 070,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN

WKŁAD WŁASNY PARAFII ORAZ WSPARCIE FINANSOWE SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

W realizacji projektu finansowo partycypowały parafie, których łączny wkład własny wyniósł blisko 1,2 mln zł oraz samorządy lokalne, które łącznie na renowację i konserwację drewnianych zabytków przekazały ponad 340 000 zł.

 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Miasto Kalisz,
 • Powiat Kaliski,
 • Powiat Pleszewski,
 • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
 • Gmina i Miasto Dobrzyca,
 • Gmina i Miasto Międzybórz,
 • Miasto Byczyna.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego